HU Inlogvoorziening

Eenmalige registratie (voor medewerkers)
Hier kun je je eenmalig registreren voor de SMS- en/of wachtwoord vergeten self-service van de HU. Je hebt een geldig HU-emailadres en wachtwoord nodig. Deze dienst is alleen voor medewerkers
Wijzigen gegevens (van eenmalige registratie)
Heb je bijvoorbeeld een nieuw mobiel nummer? Dan kun je hier jouw registratie wijzigen. Je logt in met jouw HU-emailadres en wachtwoord en je geeft antwoord op de 'geheime vraag' die je bij de registratie hebt ingesteld.
Wachtwoord vergeten
Hier kun je een nieuw HU-wachtwoord instellen als je je wachtwoord vergeten bent. Let op: Medewerkers dienen eerder eenmalig geregistreerd te zijn. Studenten kunnen d.m.v. het prive e-mailadres hun wachtwoorden resetten.
Wachtwoord wijzigen
Hier kun je je HU-wachtwoord wijzigen. Let op: Dit werkt alleen als je je oude wachtwoord nog weet!
Help
Hoe werkt de SMS- en/of wachtwoord vergeten self-service van de HU en wanneer je het kunt gebruiken.

Controleer of deze pagina de echte inlogpagina van de HU is!

Begint het adres in de adresregel met https://inloggen.hogeschoolutrecht.nl/... en wordt een gesloten hangslotje getoond Hangslotje, alleen dán weet je zeker dat je inlogt op een site van de HU.


Bij vragen en onduidelijkheden kijk op HU Wegwijs
Neem bij problemen contact op met de IM&ICT Servicedesk: of (088-481) 6666.